XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA BẠN

Cam kết

- Đối với Khách hàng: Công ty cam kết thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích và chi phí giá cả có tính cạnh tranh cao.

- Đối với Nhân viên: Công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất và đời sống tinh thần của cán bộ nhân viên công ty, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa.

- Đối với Cổ đông: Công ty quan tâm và không ngừng nâng cao giá trị Công ty, duy trì mức cổ tức cao hàng năm…

- Đối với Cộng đồng: Công ty cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, luôn quan tâm đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẽ những khó khăn của Cộng đồng.

Bài viết liên quan

  1. Thư ngỏ
  2. Quá trình hình thành và phát triển
  3. Tầm nhìn và mục tiêu