XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA BẠN

Tầm nhìn và mục tiêu

- Ban lãnh đạo công ty đã ý thức rất rõ “Tầm nhìn hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài”, PACIE., JSC phấn đấu tới năm 2015 giữ vững và tiếp tục phát triển thương hiệu trên thị trường xây dựng Việt nam trong lĩnh vực tư vấn và kiểm định xây dựng. Trở thành một trong những địa chỉ tin cậy cho những sản phẩm dịch vụ tốt nhất. Có trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường.

- Lấy Con người là yếu tố then chốt cho sự phát triển. Công ty luôn khơi dậy và củng cố trong toàn bộ nhân viên sự sáng tạo, ý thức học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thông qua các buổi trao đổi nghiệp vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, một môi trường làm việc chuyên nghiệp, một chế độ đãi ngộ tốt, những chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao, sẵn sàng tạo điều kiện cho cán bộ nhân viên học tập nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đã giúp cho cán bộ nhân viên PACIE.,JSC yên tâm và say mê trong công việc, cống hiến hết mình cho mục tiêu chung của công ty.

- Không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ. Tập trung đầu tư chiều sâu nâng cao năng lực sản xuất, hướng vào đầu tư thiết bị, phương tiện sản xuất công nghệ mới, hiện đại và đồng bộ, tạo điều kiện để Công ty phát triển trở thành một nhà thầu tư vấn có trình độ công nghệ cao góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong thị trường khu vực.

- Luôn hướng tới khách hàng. Ban lãnh đạo công ty luôn ý thức rõ nhu cầu của khách hàng là nguồn công việc vô tận, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng là một trong những điều quan trọng nhất trong điều hành kinh doanh. Chất lượng, đúng hẹn và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng là mục tiêu số 1. Tất cả để khách hàng hài lòng. Nền tảng cho sự phát triển vững mạnh của công ty là làm thoả mãn nhu cầu của khách hàng và luôn luôn định hướng theo khách hàng trong hiện tại và tương lai.

- Năng động, sáng tạo. Trong nền kinh tế phát triển không ngừng như hiện nay. Với sức trẻ và ý chí không ngừng vươn lên, tập thể lãnh đạo và nhân viên công ty tự nhận thức rằng sự năng động và không ngừng sáng tạo là yếu tố tiên quyết để giúp Công ty vượt qua bất kỳ khó khăn nào, đứng vững và phát triển. Môi trường năng động và cởi mở của Công ty luôn khuyến khích và tiếp nhận những cá nhân sáng tạo và năng động làm việc. Năng động và không ngừng sáng tạo sẽ là hai yếu tố song hành cùng quá trình phát triển của Công ty hướng tới tương lai.

- Hợp tác, chia sẻ và tin cậy. Sức mạnh tập thể là nhân tố tạo nên sức mạnh của Công ty. Đoàn kết được tạo ra từ sự kết hợp, bổ sung giữa các cá nhân với năng lực và cá tính riêng biệt. Thiết lập môi trường làm việc tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, tạo cơ hội phát triển cho mọi thành viên Công ty.

 

Bài viết liên quan

  1. Thư ngỏ
  2. Quá trình hình thành và phát triển
  3. Cam kết