XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA BẠN

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM

1. Tên công trình: DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM

2. Địa điểm công trình: XÃ HOÀN LONG VÀ XÃ YÊN PHÚ, HUYỆN YÊN MỸ - 
TỈNH HƯNG 

3. Quy mô công trình: Công trình dân dụng nhóm B, cấp II

4. Hạng mục tham gia: Khối nhà làm việc và để xe (7 tầng), khối ký túc xá và nhà ăn (5 tầng), Khối hội trường và để xe, khối học tập (3 tầng), hạng mục sân vườn ngoài nhà.

5. Khởi công: Giai đoạn 1 khởi công ngày 24/4/2014. Giai đoạn 2 khởi công ngày:5/2/2016