XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN CỦA BẠN

Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài

1. Tên công trình: Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài

2. Địa điểm công trình: Xã Phú Minh - Huyện Sóc Sơn - Tp.Hà Nội

3. Quy mô công trình: Cấp II, số tầng: 3 (chưa gồm 01 tầng hầm)

4. Hạng mục tham gia: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

5. Khởi công: Tháng 11/2016