CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG – DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG VĨNH PHÚC

Tháng 12/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Pacie tiếp tục thi công các hạng mục công việc trong hợp đồng. Khối lượng các công việc đã đạt được trong tháng bao gồm: Hoàn thành công tác lắp đặt hố gas, cống thoát nước thải, hoàn thành nhà bảo vệ,  hàng rào, đường … Tiếp tục thi công phần cổng chính và hoàn thiện nốt phần việc còn lại

Dưới đây là một số hình ảnh công trình đã và đang thi công :

Dự án liên quan