Công trình

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HÀ NỘI
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HÀ NỘI

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong tổng số 1.579 CCC trên địa bàn thành phố, đến nay mới có 32 CCC được cải tạo, xây dựng mới, trong đó, 18 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 14 dự án đang triển khai. Việc chậm trễ cải tạo CCC đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, mỹ quan đô thị....
Đọc Thêm

4 cách reset máy tính, cài đặt lại Win như lúc mới mua về
4 cách reset máy tính, cài đặt lại Win như lúc mới mua về

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong tổng số 1.579 CCC trên địa bàn thành phố, đến nay mới có 32 CCC được cải tạo, xây dựng mới, trong đó, 18 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 14 dự án đang triển khai. Việc chậm trễ cải tạo CCC đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, mỹ quan đô thị....
Đọc Thêm

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI

Tháng 4/2024, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Cụm Công nghiệp Ea Đar nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải phục vụ cho hoạt động sản xuất của Cụm...
Đọc Thêm

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI

Tháng 4/2024, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Cụm Công nghiệp Ea Đar nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải phục vụ cho hoạt động sản xuất của Cụm...
Đọc Thêm

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXICẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXICẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI

Tháng 4/2024, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải Cụm Công nghiệp Ea Đar nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải phục vụ cho hoạt động sản xuất của Cụm...
Đọc Thêm

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI

Tháng 4/2024, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng Tuy nhiên ban quản trị cũng như cư dân chung cư Tín Phong không nhận được bất cứ thông tin gì. Vậy báo cáo đánh giá tác động môi trường này được phê duyệt có phù hợp hay không. Hay trong báo cáo đánh giá tác động môi...
Đọc Thêm

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI

Tháng 4/2024, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng Tuy nhiên ban quản trị cũng như cư dân chung cư Tín Phong không nhận được bất cứ thông tin gì. Vậy báo cáo đánh giá tác động môi trường này được phê duyệt có phù hợp hay không. Hay trong báo cáo đánh giá tác động môi...
Đọc Thêm

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI
CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 3/2024 – DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI LIXI

Tháng 4/2024, Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương tiếp tục thi công các hạng Bạn đang co nhu cầu về xử lý nước thải sinh hoạt ??? Bạn đang tìm nhà sản xuất, nhà cung ứng các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tốt và đảm bảo ? hoặc bạn đang tìm những giải pháp tổng thể cho hệ thống xử...
Đọc Thêm

4 cách reset máy tính, cài đặt lại Win như lúc mới mua về
4 cách reset máy tính, cài đặt lại Win như lúc mới mua về

Cuối tháng 6/2021,Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xây dựng Tuấn Dương đã chính khởi công và tiến hành thi công các hạng mục kết cấu công trình, Dự án Hanyang Phú Thọ đã dần hình thành,Sau 1 tháng thi công, tiến độ Hanyang Phú Thọ đang ở giai đoạn chuẩn bị đổ sàn bê tông, Với năng lực quản lý dự án chuyên...
Đọc Thêm