Thi công xây dựng công trình dân dụng

Thi Công Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Giao Thông, Thuỷ Lợi
Thi Công Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Giao Thông, Thuỷ Lợi

      Công ty Pacie chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và chuyển giao các hệ thống xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn  Chuyên nghiệp, hiệu quả, chi phí tiết kiệm cho doanh nghiệp. Xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải đô thị, nhà hàng khách sạn,...
Đọc Thêm

Thi Công Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Giao Thông, Thuỷ Lợi
Thi Công Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Giao Thông, Thuỷ Lợi

     Cơ sở hạ tầng đóng một vài trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội và đang là ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu...
Đọc Thêm

Thi Công Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Giao Thông, Thuỷ Lợi
Thi Công Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Giao Thông, Thuỷ Lợi

Cùng với sự hội nhập và phát triển, Việt Nam đang mở cửa đón các doanh nghiệp quốc tế về đặt nhà máy sản xuất. Cùng với các doanh nghiệp trong nước không ngừng nâng cao năng lực sản xuất mở rộng dây truyền nhà máy. Nắm được xu hướng đó Công ty Pacie là nhà thầu chuyên nghiệp trong xây dựng công trình các dự...
Đọc Thêm

Thi Công Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Giao Thông, Thuỷ Lợi
Thi Công Xây Dựng Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Giao Thông, Thuỷ Lợi

Bạn đang co nhu cầu về xử lý nước thải sinh hoạt ??? Bạn đang tìm nhà sản xuất, nhà cung ứng các thiết bị xử lý nước thải sinh hoạt tốt và đảm bảo ? hoặc bạn đang tìm những giải pháp tổng thể cho hệ thống xử lý nước thải dành cho Công ty, Doanh nghiệp của mình trong tương lai? Hãy tìm hiểu thêm về những...
Đọc Thêm